Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Štícha, František provides 214 hits
1

Potažmo

Štícha, František, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 110-112
2

Otázky predikátové: inference, implicitnost a explicitní výrazy ilokučních funkcí 1, 2

Štícha, František, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 2, 3, 1995, s. 98-109, 204-217
3

Implizitheit vs. Explizitheit in Bibelübersetzungen

Štícha, František, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 15-24
4

Desubstantivní adjektivní přívlastek v současné spisovné češtině

Štícha, František, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 225-235
5

Intonatorische Wiedergabe der impliziten Thema-Rhema-Gliederung beim Lesen

Štícha, František, in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 227-235
6

Křížení vět v češtině

Štícha, František, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 26-31
7

O jazyce pamětí Vlastimila Brodského. (Vlastimilu Brodskému k 75. narozeninám)

Štícha, František, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 78-84
8

Už vám někdo nabízel peníze jen tak?

Štícha, František, in: Naše řeč, 79, č. 3, 1996, s. 135-140
9

Acceptability and the Scope of Grammar

Štícha, František, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 341-357
10

Spisovnost a nespisovnost literární řeči vypravěče

Štícha, František, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 188-190.