Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Language Contacts provides 55 hits
31

K vícejazyčnosti v uměleckém textu : (cizojazyčné prvky v českých uměleckých textech)

Mareš, Petr - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 25-30
32

Slavjano-rumynskije gramoty i drugije pis’mennyje pamjatniki kak istočnik dlja istorii rumynskogo jazyka (vtoraja polovina IX v. - 1520 g.)

Mihăilă, Gheorghe - Romanoslavica (1997), 7-35
33

Kontakty slavjanskich jazykov s neslavjanskimi: slavjano-balkanskije i skandinavskije fakty : (sistema artiklej)

Mološnaja, Taťjana Nikolajevna - Slavjanskoje jazykoznanije : XII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Krakov, 1998 g. : doklady rossijskoj delegacii (1998), 413-429
34

Neue englische Fremd- und Lehnwörter in der polnischen Wirtschaftsterminologie

Müller-Ott, Dorothea - Wiener Slavistisches Jahrbuch (1997), 141-148
35

Sprachwandel vom Sorbischen zum Deutschen in der Niederlausitz : eine Fallstudie

Norberg, Madlena - International Journal of the Sociology of Language (1996), 9-23
36

Ein ungarisch-südslawisches terminologisches Wörterbuch aus dem Jahre 1870

Nyomárkay, István - Studia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae 42 (1997) 3/4, 357-367
37

Jméno Bolizlav na českých a polských denárech v kulturních a historických souvislostech

Palkosková-Böhmová, Olga - Numismatické listy 53 (1998) 1, 3-7
38

Specyfika leksykalnych interferencji kaszubsko-dolnoniemieckich

Popowska-Taborska, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 225-230
39

O perechodnom charaktere belorusskogo sintaksisa

Procharava, Svjatlana - 1998, 14 s.
40

Semantičko jezgro i semantička periferija kao osnovni pokazatelji kontakta leksičkih jedinica u slovenskim jezicima

Radić-Dugonjić, Milana - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 40 (1997) 1, 151-160