Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Linguistics provides 2722 hits
11

Nabljudenija nad funkcionirovanijem sojuza poka

Barentsen, Adrian A. - Dutch Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb, Ljubljana, September 3-9, 1978 (1979), 57-160
12

Vztah komunikativní sféry a různotvaru jazyka v slovanských jazycích : (k sociolingvistické interpretaci pojmu jazyková situace)

Barnet, Vladimír - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 46 (1977) 4, 337-347
13

Cele i możliwości badań konfrontatywnych języków słowiańskich

Basaj, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 343-350
14

Kontynuanty nagłosowej grupy *KV-w wyrazie *KVĚTЪ w dzisiejszych dialektach słowiańskich : (na marginesie prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym)

Basara, Anna; Basara, Jan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 5-8
15

Derivations Within Derivations

Beard, Robert E. - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 126-154
16

Současná vývojová dynamika uvnitř českého jazykového celku

Bělič, Jaromír - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 15-25
17

Systém parataktických spojovacích prostředků v současných slovanských spisovných jazycích

Běličová, Helena - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 79-89
18

Propositions d’existence sous-jacentes en russe moderne

Benoist, Jean-Pierre - Revue des études slaves (1978) 1/2, 43-51
19

Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas : principy : predvariteľnyje itogi

Bernštejn, Samuil Borisovič; Klepikova, Galina Petrovna - Slavjanskoje jazykoznanije : VIII meždunarodnyj s“jezd slavistov : Zagreb – Ljubljana, sentjabr’ 1978 g. : doklady sovetskoj delegacii (1978), 27-41
20

Die Rolle Polnischen bei den älteren deutschwestrussischen lexikalischen Lehnbeziehungen : (phonetisch-phonologischer Aspekt)

Bieder, Hermann - Wiener slavistisches Jahrbuch (1978), 7-21