Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for T2154 provides 167 hits
11

K typologickému studiu slovanské věty : základ srovnání

Anderš, Josef - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 17–25
12

A typology of Suppletion : the Evidence from Slavonic

Corbett, Greville G. - 13th International Congress of Slavists [online] (2003), 21 s.
13

K leksiko-semantičeskoj tipologii slavjanskich jazykov

Tommola, Hannu - Studia finlandensia (2003), 228–248
14

Zur Typologie der sprachlichen Vitalität slavischer Minderheiten

Steinke, Klaus - Funktionale Beschreibung slavischer Sprachen : Beiträge zum XIII. Internationalen Slavistenkongress in Ljubljana (2003), 199–211
15

La catégorie du médiatif en bulgare dans une perspective typologique

Guentchéva, Zlatka - Revue des études slaves 65 (1993) 1, 57-72
16

Towards a Typology of Aspect Systems in Slavonic

Holvoet, Axel - Slavica gandensia (1993), 25-32
17

Opit za tipologična charakteristika na bălgarskija knižoven ezik

Vačkova, Kina - Bălgarski ezik : organ na Instituta za bălgarski ezik pri Bălgarskata akademija na naukite 43/44 (1993/1994) 5/6, 418-425
18

Opit za tipologična charakteristika na bălgarskija knižoven ezik

Vačkova, Kina - Slavica slovaca 29 (1994) 2, 115-126
19

Chronologija i tipologija na slavjanskata literaturna emigracija

Karaǵozov, Panajot - Balcanistic Forum = Balkanističen forum 3 (1994) 1, 24-36
20

Význam typológie při skúmaní slovanskej medziliterárnosti

Lesňáková, Soňa - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 249-252