Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Linguistics provides 2722 hits
121

Problematika typů současných spisovných jazyků slovanských z hlediska jazykové situace

Jedlička, Alois - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 5-14
122

Leksika literarneje tradicije a leksikografiska kodifikacija hornjoserbskeje spisowneje rěče

Jentsch, Helmut - Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad A - rěč a literatura 25 (1978) 1, 165-176
123

Srpski i hrvatski govori iz SR Rumunije - nove tendencije i pojave

Jivcovici, Mirco - Analele Universităţii Bucureşti. Limbi şi literaturi străine. II, Slave (1977), 5-13
124

Zasluge i slabosti hrvatskih vukovaca

Jonke, Ljudovit - Prilozi (1978), 69-78
125

O priimkih pri Južnih Slovanih

Jurančič, Janko - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 25 (1977) št. kongresna, 27-39
126

Sociolinguistic Dimensions of Respectful Address : a Comparative Study of Native and Immigrant Croatian

Juričić, Želimir B.; Kess, Joseph F. - Canadian Contributions to the VIII International Congress of Slavists (Zagreb – Ljubljana 1978) : Tradition and Innovation in Slavic Literatures, Linguistics and Stylistics (1978), 103-116
127

Gradacyjny przedrostek po- w językach wschodniosłowiańskich

Jurkowski, Marian - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 115-120
128

Intencia slovesného deja v aktívnych a pasívnych vetách

Kačala, Ján - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 117-123
129

Aspects and Procedurals in Multiprefixal Verbs in Slavic

Kantor, Marvin - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 432-448
130

O alternaciji x//k w języku polskim

Karaś, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 487-491