Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for C8884 provides 34 hits
1

Iloczas czeski a słowacki

Orłoś, T. Z. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 253-259
2

Czeska prozodia : od Dobrovskiego (1795) do Jakobsona (1926)

Baluch, Jacek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2003), 41–46
3

Polski udział w czeskiem odrodzeniu

Szyjkowski, Marian - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 377-382
4

Zanik puryzmu w języku czeskim

Balowski, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 5–13
5

Język polskiej i czeskiej prasy codziennej po 1989 r.

Balowski, Mięczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 11-19
6

Sytuacja języka czeskiego po aksamitnej rewolucji

Balowski, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 5–13
7

Neoslawizm a stosunki•polsko-rosyjskie i polsko-czeskie (1908-1914)

Batowski, Henryk - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Historia : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 235-245
8

Polski udział w czeskiem odrodzeniu. Cz. 2 - Poezja doby Stanisława Augusta jako fundament odrodzenia poezji czeskiej (t. zw. szkola poetów J.A. Puchmajera)

Szyjkowski, Marjan - Sprawozdania z czynności posiedzeń Polskiej Akademji Umiejętności 34 (1929) 6, 9-16
9

Z problematyki językowej pogranicza polsko-czesko-słowackiego

Greń, Zbigniew - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 95-101
10

Problem zapożyczeń polskich w języku czeskim i słowackim

Orloś, Teresa Zofia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 183-188