Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for P1766 provides 77 hits
1

Modalities, Negation and Indefinite Pronouns : Serbo-Croatian Indefinite Pronouns

Mitani, Keiko - Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures : Japanese Contributions to the XIth International Congress of Slavists : Bratislava, Aug. 31 - Sept. 7, 1993 (1993), 41-66
2

On Indefinite Pronouns in Russian

Ward, Dennis - The Slavonic and East European Review 55 (1977) 4, 444-469
3

Some Data on Modern Moscow Pronunciation

Drage, Charles. L. - The Slavonic and East European Review 46 (1968) 107, 353-382
4

Jazičnite sloevi vo Grigorovičeviot parimejnik

Ribarova, Zdenka - Prilozi = Contributions 22 (1997) 1/2, 133-142
5

Tradicija i promjene u južnoslavenskim jezicima

Neweklowsky, Gerhard - Bosanski – hrvatski – srpski : Međunarodni skup „Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca“ Beč 27.–28. sept. 2002 = Bosnisch – Kroatisch – Serbisch : Internationale Tagung „Aktuelle Fragen der Sprache des Bosniaken, Kroaten, Serben und Montenegriner“ Wien 27.–28. Sept. 2002 (2003), 161–178
6

Zur Nominaldetermination im Altostslavischen : (Pronomina in den Birkenrindentexten)

Mendoza, Imke - Zeitschrift für Slavische Philologie 61 (2002) 2, 291–311
7

Kritika pramenů v díle Josefa Dobrovského

Šimeček, Zdeněk - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 267-272
8

Z porovnania poľskej a slovenskej frazeológie

Buffa, Ferdinand - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 58 (1993) 4, 201-207
9

The Semantics of Russian Pronominal Structure

Van Schooneveld, Cornelis H. - American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists : Sofia, September 1988 : Linguistics (1988), 401-414
10

Vývinové prameny a možnosti realizmu

Kusý, Ivan - Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu a kritiku 15 (1968) 3, 213-225