Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID1742
Author(s)Šimeček, Zdeněk
Title

Kritika pramenů v díle Josefa Dobrovského

PublishedČeská slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 267-272
Editorred. Emilie Bláhová… [et al.]
PublisherEuroslavica
Classifisation (EN)Slavonic National Revival in the 18th and the 19th Century within International Context
Slavonic National Revival - Traditions and New Trends in Language Development
Classifisation (RU)Славянское национальное возрождение в 18–19 вв. и его международный контекст
Славянское национальное возрождение - традиции и новые тенденции развития языка
Classifisation (CZ)Slovanské národní obrození v 18.–19. století a jeho mezinárodní kontext
Slovanské národní obrození – tradice a nové tendence vývoje jazyka
SoundexK4724; P1766; J0830; D2178
NoteSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 62 (1993), č. 3
Typeperiodical
VolumeXI (1993)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link