Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for O0154 provides 13 hits
1

Znotrajjezikovni in/ali medjezikovni dejavniki oblikotvornih sprememb v slovenskem zgodovinskem oblikoslovju

Orel, Irena - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 19 (2013) 1, 143–159
2

Oblikovanje poljske avangardne proze : (1925-1932)

Malić, Zdravko - Radovi zavoda za slavensku filologiju (1968), 111-122
3

Kolo kao osnovni oblik igara južnih Slovena

Mladenović, O. - Narodno stvaralaštvo – folklor (1963) 7, 503-508
4

Spremembe nekaterih dvojinskih oblik in zvez v slovenščini in ruščini

Derganc, Aleksandra - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 41 (1993) 1, 209-218
5

Udio Slavonije i Dalmacije u oblikovanju hrvatskog književnog jezika

Vince, Z. - Prilozi (1973), 143-163
6

„Mocart i Saľjeri“ A.S. Puškina : raznyje plany i obliki tragedii

Brzoza, Halina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 71-78
7

Prešernova vloga pri formiranju sonetnega venca kot pesniške oblike

Novak, Boris A. - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) 4, 443–453
8

Josef Dobrovský in slovenski slovničarji – vporednosti in različnosti v oblikoslovnih prikazih

Orel, Irena - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 351–373
9

Predikatni proširak u akuzativu : (Čimbenici koji uvjetuju genitivni oblik za akuzativ)

Vince-Marinac, Jasna - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1992/1993), 387-398
10

Praslavjanski meždu drugite indoevropejski ezici : novijat oblik na praslavjanskija ezik

Georgiev, V. I. - Slavjanska filologija (1983), 5-15