Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach O0154 lieferte 13 Treffer
1

Znotrajjezikovni in/ali medjezikovni dejavniki oblikotvornih sprememb v slovenskem zgodovinskem oblikoslovju

Orel, Irena - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 19 (2013) 1, 143–159
2

Oblikovanje poljske avangardne proze : (1925-1932)

Malić, Zdravko - Radovi zavoda za slavensku filologiju (1968), 111-122
3

Kolo kao osnovni oblik igara južnih Slovena

Mladenović, O. - Narodno stvaralaštvo – folklor (1963) 7, 503-508
4

Spremembe nekaterih dvojinskih oblik in zvez v slovenščini in ruščini

Derganc, Aleksandra - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 41 (1993) 1, 209-218
5

Udio Slavonije i Dalmacije u oblikovanju hrvatskog književnog jezika

Vince, Z. - Prilozi (1973), 143-163
6

„Mocart i Saľjeri“ A.S. Puškina : raznyje plany i obliki tragedii

Brzoza, Halina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 71-78
7

Prešernova vloga pri formiranju sonetnega venca kot pesniške oblike

Novak, Boris A. - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) 4, 443–453
8

Josef Dobrovský in slovenski slovničarji – vporednosti in različnosti v oblikoslovnih prikazih

Orel, Irena - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 351–373
9

Predikatni proširak u akuzativu : (Čimbenici koji uvjetuju genitivni oblik za akuzativ)

Vince-Marinac, Jasna - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1992/1993), 387-398
10

Praslavjanski meždu drugite indoevropejski ezici : novijat oblik na praslavjanskija ezik

Georgiev, V. I. - Slavjanska filologija (1983), 5-15