Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for N6888 provides 12 hits
1

Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej

Bojar, Boženna; Rudnik-Karwatowa, Zofia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 41-47
2

Mit Nietzsche gegen die Postmoderne : Ivo Andrićs Prokleta avlija

Zink, Andrea - Contributions suisses au XIVe congrès mondial des slavistes à Ohrid, septembre 2008 = Schweizerische Beiträge zum XIV. Internationalen Slavistenkongress in Ohrid, September 2008 (2008), 363–382
3

Na peryferii : najwczesniejsze zaświadczenie dwóch dialektów późnopraslowiańskich

Birnbaum, Henryk - American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August - September 1998 : Literature, Linguistics, Poetics (1998), 285-297
4

Résonances nietzschéennes dans la prose narrative russe au tournant du XXe siècle

Rolet, Serge - Revue des études slaves 70 (1998) 1, 141-149
5

Próba wyjaśnienia genezy wschodniosłowiańskich form stopnia najwyższego typu samyj chorošij

Witkowski, W. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 455-463
6

Nowoczesny system informacji slawistycznej : zadania, dotychczasowe wyniki i perspektywy

Rudnik-Karwatowa, Zofia; Mikos, Zenon; Bojar, Jarosław - Zagadnienia Informacji Naukowej (2007) 2, 19–40
7

K problematice neoidealismu ve slovanských literaturách : (Friedrich Nietzsche a teorie literárních dějin)

Zelenka, Miloš - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 275-282
8

Zmiany prądów w nowoczesnych literaturach zachodniosłowiańskich : (w kręgu zbieźności i róźnic procesów historycznoliterackich)

Magnuszewski, J. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 149-158
9

Jaki apostoł-aprakos przetłumaczyli i zredagowali nauczyciele Słowian, Konstanty i Metody, przed wyjazdem na Morawy

Moszyński, Leszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 203-211
10

Dichotomija kuľtury i „subkuľtury“ v russkom modernizme : I. „Nischoždenije“ kak dilemma kuľtury u Andreja Belogo i A. Remizova

Szöke, Katalin - Studia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae 42 (1997) 3/4, 417-423