Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for F3628 provides 42 hits
1

Słowiańsko-romańskie paralele fonetyczne

Bednarczuk, Leszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 15–24
2

Tematologija fantastike u slovenskim književnostima

Ajdačić, Dejan - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2003), 7–16
3

Fonetyczne związki słowiańsko-balkańskie

Sawicka, Irena - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 231-234
4

Niektóre słowiańskie paralele fonetyczne

Sawicka, I. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 339-345
5

Drevnerusskije kondakari kak fonetičeskij istočnik

Uspenskij, B.a. - Slavjanskoje jazykoznanije (1973), 314-346
6

Idalia’s Role in the Semiotic Space of Slowacki’s Fantazy

Holk, André Georges Fréderic Van - Dutch Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Kraków, August 26 - September 3, 1998 : Literature (1999), 73-90
7

Isochrony in Late Common Slavic : (opyt fonetičeskogo podchoda)

Timberlake, Alan - American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August - September 1993 : Literature : Linguistics : Poetics (1993), 425-439
8

Glagolica i fonetičeskije alfavity srednej Jevropy

Stanišić, Vanja - Balcanica : annuaire de ľInstitut des études balkaniques = Balkanika : godišnjak Balkanološkog instituta (1994), 267-283
9

Fonetyczne refleksy *ọ we współczesnych dialektach słowiańskich

Basara, Adam; Basara, Jan; Zduńska, Helena - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 37-49
10

Fonetyczne refleksy *ě we współczesnych dialektach słowiańskich

Basara, A.; Topolińska, Z.; Zduńska, H. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 25-36