Портал славистики


[root][biblio]

Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID852
Author(s)Bednarczuk, Leszek
Title

Słowiańsko-romańskie paralele fonetyczne

PublishedZ polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 15–24
Editorkomitet red. Janusz Siatkowski (red. naczelny) … [et al.]
PublisherKomitet słowianoznawstwa i komitet językoznawstwa Polskiej akademii nauk
Classifisation (EN)Linguistics
Linguogenetic, ethnogenetic and historical-philological aspects
Classifisation (RU)Языкознание
Лингвогенетический, этногенетический и историко-филологические аспекты
Classifisation (CZ)Jazykověda
Lingvogenetické, etnogenetické a historicko-filologické aspekty
SoundexS8568; R7668; P1755; F3628
Typeperiodical
VolumeXIII (2003)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Fonetyczne związki słowiańsko-balkańskie / Sawicka, Irena
Niektóre słowiańskie paralele fonetyczne / Sawicka, I.
Gotsko-starocrkvenoslavenske paralele / Hamm, J.
Związki językowe Polski południowej z terytorium Wielkiej Morawy / Bednarczuk, Leszek
Rola korelacji palatalności w morfonologii bałto-słowiańskiej / Bednarczuk, Leszek
Współczesne formy słowiańsko-węgierskich kontaktów językowych / Sipos, I.
Słowiańskie paralele ludoznawcze w dobie romantyzmu / Burszta, J.