Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID6995
Author(s)Blažić, Milena Mileva
Title

Primerjalna analiza germanskih, romanskih in slovanskih ljudskih pravljic na primeru motiva živalskega ženina oz. živalske neveste

PublishedSlavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. Zbornik referatov za štirinajsti mednarodni slavistični kongres : Ohrid, 10.–17. september 2008 56 (2008) 2, 191–201
Classifisation (EN)Literature, Culture And Folklore
The Slavic Folklore
The Issues of Studying Folklore and the Traditional Spiritual Culture
Slavic–Non-Slavic Relations
Folklore Textology
The Mutual Influence of Folklore and Art Literature
Urban Folklore.
Classifisation (RU)Литература, Культура и Фольклор
Славянский фольклор
Проблемы изучения фольклора и традиционной духовной культуры
Славянско-неславянские связи
Текстология фольклора
Взаимодействие фольклора и художественной литературы
Городской фольклор.
Classifisation (CZ)Literatura, Kultura а Folklór
Slovanský folklór
Problematika studia folklóru a tradiční duchovní kultury
Slovansko-neslovanské vztahy
Textologie folklóru
Vzájemné působení folklóru a umělecké literatury
Městský folklór.
SoundexP1767; A0658; G4766; R7668; S8568; L5884; P1754; P1767; M6200; Z8584; Z8660; Z8584; N6820
Typejournal
VolumeXIV (2008)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link