Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID6579
Author(s)Húsek, Jan
Title

Poměr linguistiky a etnologie

PublishedSborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929. Přednášky (1932), 533-540
Editoruspořádal J. Horák… [et al.]
PublisherVýbor I. sjezdu slovanských filologů v Praze
Classifisation (EN)Papers
Classifisation (RU)Доклады
Classifisation (CZ)Přednášky
SoundexP1670; L5648; E0265
Typeperiodical
VolumeI (1929)
HoldingsSee in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Poměr linguistiky a etnologie / Húsek, Jan
Otázka slavismu na středních, odborných a vysokých školách u jednotlivých národů / Husek, Jan
Pomer dolnozemských Slovákov k štúrovskej kodifikácii spisovného jazyka / Zsilák, Mária
Vznik hovorové čestiny a její poměr k češtině spisovné / Bělič, J.
Počátky spisovné bulharštiny a její poměr k sousedním jazykům na Balkáně do konce XIX. století / Heřman, S.
Fonetický, fonologický a morfonologický štatút zvukových javov v slovenčine a v češtine / Sabol, Ján
Status, Sprachgebrauch und Sprachwandel: Am Beispiel der polnischsprachigen Gesetzespublikationen in Galizien (1772-1800) / Fellerer, Jan