Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID3
Author(s)Maślanka, Julian
Title

Literatury slowiańskie w wykładach paryskich Mickiewicza

PublishedRuch literacki : dwumiesięcznik 39 (1998) 3, 297-316
Classifisation (EN)Plenary papers
Classifisation (RU)Пленарные доклады
Classifisation (CZ)Planární (zahajovací) referáty
SoundexL5272; S8568; W4524; P1784; M6448
Typejournal
VolumeXII (1998)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Legenda słowiańska w prelekcjach paryskich Mickiewicza / Stefanowska, Zofia
Literatury słowiańskie a literatura porównawcza / Frybes, Stanisław
Zagadnienie pojęcia i terminu „literatury słowiańskie“ w nauce XIX i XX wieku / Kolbuszewski, St.
Rola Platona w twórczości Mickiewicza / Szmydtowa, Z.
Jan Baudouin de Courtenay i literatury słowiańskie / Białokozowicz , B.
Języki słowiańskie w warunkach wielokulturowości / Furdal, Antoni
Słowiańskie interferencje w zakresie morfologii / Siatkowski, J.