Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID183
Author(s)Němec, Igor; Homolková, Milada
Title

Srovnávací studium sémantických modelů a lexikografický popis

PublishedČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 93-98
Editorred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
PublisherEuroslavica
Classifisation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Classifisation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Classifisation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexS8768; S8226; S8662; M6250; L5484; P1180
NoteSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Typeperiodical
VolumeXII (1998)
HoldingsSee in WorldCat
PURLCitation link