Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID1077
Author(s)Stramljič Breznik, Irena
Title

Besedotvorna tipologija novonastalega besedja s področja mobilne telefonije

PublishedSlavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. Zbornik refaratov za trinajsti mednarodni slavistični kongres, Ljubljana, 15.–21. avgusta 2003 51 (2003) Posebna številka, 105–118
Classifisation (EN)Linguistics
Structural, typological and comparative aspects (at all levels)
Classifisation (RU)Языкознание
Структурные, типологические и сравнительные аспекты (на всех уровнях)
Classifisation (CZ)Jazykověda
Strukturální, typologické a komparativní aspekty (na všech úrovních)
SoundexB1822; T2154; N6682; B1820; P1278; M6156; T2536
Typejournal
VolumeXIII (2003)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link