Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for 802672-5 provides 30 hits
1

Rozprawa o świątyniach starożytnych i o słowiańskich

Aigner Piotr - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1811, (VII), s. 293
2

Budowle i usypipiska Słowian pogańskich, ich rodzaje i znaczenie

Szulc Kazimierz - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1863, (II), s. 345-412
3

O charakterach pisma runicznego u dawnych barbarzyńców europejskich, z domniemaniem o stanie ich oświecenia

Surowiecki - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. XVI. 152-203
4

Obecny stan nauki o runach słowiańskich

Cybulski W. - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1860, (I), s. 401-64;
5

Co rozumieć o runach słowiańskich i o autentyczności napisów na Mikorzyńskich kamieniach

Małecki Ant. - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1872, (VII), s. 226-46;
6

Rozprawa o sposobach dopełniemenia historyi Słowian

- Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1812, (VIII), s. 82
7

O piśmie: Badania w narodzie scytyjskim, który później dał się poznać pod nazwiskiem Słowian

- Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1817, (XI), s. 288
8

Badania o pochodzeniu Słowian i ich języka, tudzież o obyczajach i zwyczajach Indostanów, którzy zdają się mieć pewne podobieństwo co do pierwiastkowej mowy i zwyczajów do dawnych Słowian

Majewski Walenty - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. tom VIII, 175;
9

O stanie cywilnym dawnych Słowian

Rakowiecki - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1821, (XIV), s. 19
10

Śledzenie początku narodów słowiańskich

Surowiecki Wawrzyniec - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1824. (XVII), s. 165-857