Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Starożytnośći słowiańskie provides 9 hits
1

Badania starożytności słowiańskich

- Muz. dom. 1835, s. 74
2

Starożytnośći słowiańskie p. H. Bońkowski

Szafarzyk Paweł - Poznań 1844, 8°, I, s. 742, II, s. 788-41
3

Starożytnośći słowiańskie

Żółkiewicz Ant. - Tygodnik petersburski 1839, s. 507-9, 542-4
4

Listy o starożytnośćiach słowiańskich

Wolański Tad. - Gniezno 1845-48, 4°, s. 46
5

Starożytnośći słowiańskie

Jenike L. - Tygodnik illustrowany 1863, I, 104
6

Chrobacya. Rozbiór starożytnośći słowiańskich

Wojciechowski Tad. - Kraków 1873, 8°, s. 341, kor. 9 - Rec. L. Powidaj. Przegląd polski 1873 - 4, I, 282-9.
7

Kamienie mikorzyńskie. (Odb. z dzieła p. t. Studya i rozprawy z dziedziny historyi polskiej i polskiego prawa)

Piekosiński Fr. - Kraków 1896, 8° większa, s. 73, z tabl. kor. 240
8

Starożytnośći słowiańskie rec. Brückner

Niederle Lubor. - Kwartalnik historyczny 1905, (XIX), 109-16
9

O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach

Rostafiński Józef - Kraków Odb. ze Spr. Ak. Um. 1908, 8°, s. 22, kop. 40