Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Filozofia provides 5 hits
1

Charakterystyka filozofii słowiańskiej

- Rok. 1844, (X), s. 1
2

Wyjątek z pisma p. t. Filozofia sławiano-celtycka

Olechnowicz Franc. - Kraków 1869, 8°, s. 122. kop. 50
3

System nauki żywej czyli filozofii słowiańskiej 1859-1873 w Polsce

Jastrzębowski Wojciech - Warszawa 1873, folio w 8° złożone (tab)
4

Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej

Libelt Karol - Dzieła. Pozn. 1874-75 I
5

Stanowisko filozofii słowiańskiej w dziedzinie badań językowych wogóle. Odb. z Tyg. nauk.

Trzaskowski Bron. - Lwów 1865, 8°, s. 9, hal. 60