Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00339
Author(s)Maciejowski Wacław
Title

Historya prawodawstw słowiańskich

PlaceWarszawa 1832-35, 8°, tom. IV
NoteTreść. I. Wstęp do okresu i prawo polityczne, historya oświaty i prawodawstw sł, aż do w. XIV., s. XII+292; - II. Zasady prawa karnego, cywilnego i sądowego ludów słowiańskich. aż do w. XIV., s. XII+320; - t. III. s. VIII+518 i t. IV. s. VIII+513 doprowadzają rzecz do w. XVIII. - Toż, wyd. 2 pomnożone. Tom. VI. Warsz. 1856 - 58. - Rec. Wizerunki i roztrząsania naukowe. Wilno. 1836, X. 104-28; Rzecz o Słowianach. z Przegl. dublińskiego. Młoda Pol. 1840, (III), 205-11, 217-25, 229-33. - Dzwon lit. 1846, IV, 5-23; Pismo zbiór. 1859, I, 374-490; Zborowski Stan. Dziennik literacki. Lwów 1867, s. 589, 605, 621, 636, 653, 667, 684, 701, 718, 735, 751, 765. Sam Maciejowski podał dopełnienie tych sprawozdań. Dziennik literacki. Lwów 1868, s. 89, 103; Maciejowski. Polemika. (List otwarty do prof. Hanela z powodu artykułu jego w Pamiętnikach akad. poludniowych Słowian umieszczonego). M. polemizując z jego poglądami na prawodawstwo słowiańskie roztacza plan badań własnych. Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek do 'Gazety Lwowskiej'. Lwów. 1875, (III), 1054-6; Rec. Kuryer warsz. 1865, nr. 210.
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Prawodawstwo
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 339, s. 13-16
PURLCitation link

More like this:

Przegląd najnowszych prawodawstw Słowian / Maciejowski W.
Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowianie / Maciejowski Wacław Aleks.
Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian / Maciejowski W.
Obraz prawodawstwa ludów słowiańskich w czasach najnowszych
Najdawniejsze pomniki prawodawstwa słowiańskiego / Kucharski Jędrzej
O wzajemnych stosunkach prawodawstwa słowiańskiego i germańskiego w czasach najdawniejszych
Rys historyczny dawnego prawodawstwa rosyjskiego