Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00261-1
Author(s)A. M.
Title

List do wydawcy (o używaniu słowa Słowianin i Sławianin)

PublishedCzas. nauk. Ossol. 1829, III, 117-23
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Lingwistyka
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 261, s. 9-12
PURLCitation link

More like this:

List do wydawcy. (Jak należy mówić Słowianie czy Sławianie) / T. B.
Rozprawa, czyli Sławianie, lub Słowianie zwać się i mówić właściwie mają. / Fr. S.
Wiadomość o dawnem powszechnem używaniu łazien w krajach słowiańskich, a w szczególności Polsce i Rusi. / Fr. S.
Sławianie w Węgrzech / Medyński N.
List Słowianina (z Pragi) do hr. Herberta Bismarka, tłóm. z franc
List do pewnego kapłana katolickiego o używaniu i wprowadzeniu języka rosyjskiego do nabożeństwa katolickiego na Litwie / Knapiński Wlad.
Sławianida, poezya i historya, osnuta na podaniach i dziejach / T. O.