Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00189
Author(s)Ochorowicz J.
Title

Słowianie i Germanie. (Paralela hist. psych.)

PublishedTygodnik illustrowany 1900, I. 2, 46, 72, 89, 305, 336, 346, 368, 387, 435, 453, 489, 511; II. 549, 571, 589
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primery)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/54
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 189, s. 9-12
Holdings (in Germany)ZDB Slavistik
PURLCitation link

More like this:

Słowianie i Germanie, paralela historyczno-psychologiczna / Ochorowicz, J.
Pierwiastki charakteru narodowego. Szkic z psychologii i kultury pierwotnej Słowian centralnych / Ochorowicz J.
Starożytni Słowianie na ziemiach dzisiejszej Germanii / Majewski Erazm
Czechy a Galicya. Paralela statystyczna / Baranowski Bolesław
Obecny stan rzeczy w Serbii / Ochorowicz J.
Swewi są Słowianie a Germanowie nie są wyłącznie Niemcy / Maciejowski W. A.
Das östliche Germanien und seine Verkehrswege in der Darstellung des Ptolemaeus. Mit einer Karte / Gnirs, A.