Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00187
Author(s)Łukaszewicz. M. W.
Title

Starożytne Słowianie ludy i ich odwieczne siedliska, według Klaudyusza Ptolomeusza

PlacePoznań 1894, 8°, s. 195
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 187, s. 7-8
PURLCitation link

More like this:

Słowianie południowi i ich cywilizacya / Léger Ludwik
Odwieczne lasy w Czechach / M. G.
Słowianie sąsiedni Niemcom i ich czasopisma
Słowianie pod względem rasy i ich początek, przeł. z franc. Luc. M. / Zaborowski M.
Ludy słowiańskie na ziemiach niemieckich / R. D.
Słowianie w Węgrzech / Zaborski W.
Starożytne wesele serbskie. (podług dawnej ser. dumy) / K. Wł. W.