Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Minderheitenfragen und Minderheitenpolitik lieferte 1139 Treffer
1

Lužická otázka

Černý, Adolf - Praha, 1945, 99 s.
2

Za svobodu Lužických Srbů : 1. sbirka dokumentů z května-června 1945

Zmeškal, Vladimír [wud.] - Praha, 1945
3

Łużyce wołają!

Leszek, Klima - Toruń, 1946, 38 s. : 6 il., 1 kt.
4

Problemy Łużyckie : materiały z I.-go ogólnopolskiego Zjazdu Łużycoznawczego naukówców i działaczy społecznych, zorganizowanego przez PZZ w dniach 5 i 6 października 1946 roku w Poznaniu

Poznań; Katowice, 1947, 111 s. : il.
5

Łużycom wolność : opracowanie zbiorowe

Lehr-Spławinski, Tadeusz? - Poznań, 1946, 76 s. : 3 il., 1 kt.
6

Łużyczanie, ich walka, kleski i ... triumf.

Grabowski, Tadeusz Stanisław - Wrocław, 1947, 54 s. , il.
7

Słowjenjo a wójna : wčim tči móc Sowjetskeho stata

Kalinin, Michał Iwanowič - Budyšin, 1946, 44 s.
8

Wučba marksizma-leninizma a narodnostny problem Serbow

Krjeńc, Kurt - in: Rozhlad. Budyšin, 4, 1954, 7. - s. 193-197
9

Železnica, pósta a Serbski zakoń

Aleksandr-Załomski - in: Nowa doba. Budyšin, 6, 1952, 51
10

Nowočasna agitacija a Serbski zakoń

Budyšan - in: Nowa doba. Budyšin, 5, 1951, 73