Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach W0678 lieferte 28 Treffer
1

Weimarske dny 1965

Młynk, Jurij - in: Nowa doba. Budyšin, 19, 1965, 124
2

«Ty maš so derje, ty skoro wumrěješ ...»

Boldizar, Ivan - in: Nowa doba. Budyšin, 12, 1958, 282
3

Artikel 113 Weimarskeje wustawy - hoła fasada

Wićaz, Pawoł - in: Rozhlad. Budyšin, 13, 1963, 7. - s. 193-198
4

Łużyczanie u schyłku Republiki Weimarskiej (1930/31-1932/33)

Cygański, Mirosław - in: Zeszyty Łużyckie. Warszawa, 1996, 16. - s. 13-25
5

»Ten lud a ta rěc južo towzynt lět wuměratej a weto njebuźotej žednje wumrěś«

Wieczorek, Gregor - in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 58, 2006, 19
6

Rec.: => Wiemers, Gerald: Matija Murko ...

Schaller, Helmut W. - in: Zeitschrift für Ostforschung. Marburg/Lahn, 41, 1992, 3. - s. 414-416
7

K jubilejoju staroserbsku wójnarsku pěseń

Měškank, Werner - in: Rozhlad. Budyšin, 66, 2016, 9. - s. 29-31
8

Delnjoserbscy ludowi awtorojo Weimarskeje doby

Nowotny, Pawoł - in: Rozhlad. Budyšin, 30, 1980, 7/8. - s. 278-282
9

Weimarska republika a Serbja : zapisk wo nastaću O. E. Schmidtoweje knihi «Die Wenden»

Cyž, Jan - in: Rozhlad. Budyšin, 12, 1962, 10. - s. 316-330
10

K politice sakskeje KPD napřećo serbskemu narodnemu hibanju za čas Weimarskeje republiki

Kašpor, Měrćin - in: Rozhlad. Budyšin, 13, 1963, 11. - s. 321-330; 12. - s. 353-364