Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach V0000 lieferte 20 Treffer
1

Lužice v nové vývojové etapě

Michajlov, Boris - in: Nová Lužice., 1, 1948, 1-2. - s. 2-3
2

Vývoj na Łakomskich rybnících

Malec, Miloš - in: Česko-lužický věstník. Praha, 17, 2007, 7/8. - s. 52-53
3

Teritoriální vývoj Českého státu a jeho zemí (I)

Hosák, Ladislav - in: Historická geografie. Praha, 6, 1971, s. 133-149
4

Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování

Bígl, Richard - Praha, 2013, 137 s.
5

Rec.: => Bigl, R.: Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování, Praha 2013

Vykypěl, Bohumil - in: Linguistica Brunensia. Brno, 62, 2014, 2. - s. 122-123
6

Politický vývoj v Lužici po pádu nacismu : oč vlastně jde v Lužici?

Kapitán, Jiří - in: Lužickosrbský Věstník. Praha, 22, 1947, 2. - s. 17-25
7

K otázce vzniku a vývoje států u Polabských Slovanů

Hrabová, Libuše - in: Československý časopis historický. Praha, 3, 1955, s. 642-668
8

Lehrplan für Sorbisch an der Oberschule mit Sorbischunterricht, VII/VIII - Klassen 7 und 8

Ministerrat der DDR. Ministerium für Volksbildung [Hrsg.] - [Bautzen], 1974, 17 s.
9

Aspekty vývoje a problematika současné lužickosrbské literatury

Malink, Pětr - in: Literární měsíčník. Praha, 8, 1979, 4. - s. 82-85
10

Lehrplan für Sorbisch an der Oberschule mit Sorbischunterricht, VII/VIII - Klassen 7 und 8

Ministerrat der DDR. Ministerium für Volksbildung [Hrsg.] - Bautzen, 1990, 10 s.