Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach D2256 lieferte 28 Treffer
1

Dotalne - přichodne

Kola, C. - in: Rozhlad. Budyšin, 40, 1990, 3. - s. 65
2

»Dotalny puć wopušćić«

Paška, Beno - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 15, 2005, 30
3

Wo dotalnych předstajenjach «Nalěća»

Brankačk, A. - in: Rozhlad. Budyšin, 22, 1972, 7. - s. 253-257
4

Dotalne krónowanje wopominanja

B. R. - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 5, 1995, 202
5

Přehlad wo dotalnych pedagogiskich kongresach

in: Serbska šula. Budyšin, 31, 1978, 11. - s. 455
6

Problemy Serbskeje dźesaćrjadownskeje šule a dotalna wučba z toho

Mětšk, Frido - in: Serbska šula. Budyšin, 6, 1953, 3. - s. 30-32
7

Dotalny staw zběraćelskeje akcije ludowědnych kubłow

Kowar, Arnošt - in: Rozhlad. Budyšin, 8, 1958, 9. - s. 328
8

Rec.: »Božemje«, dotalny wosadniko - »Witaj k nam« nowy. => Wosadnik7 ...

Hajna, F. - in: Katolski Posoł. Budyšin, 1978, 5. - s. 26
9

Nočný pacient : divadelná hra o minulosti a prítomnosti

Malink, Pětr - Bratislava, 1981, 49 s.
10

Eksistuje słowjanski swět w dotalnej historiografiji Budyšina?

Šołta, Měrko - in: Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století = Świat słowiański w oczach publicystów XIX i XX wieku / ed. Petr Kaleta; Lubomír Tyllner. Praha, 2007, s. 232-241