Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach C8200 lieferte 20 Treffer
1

Čitaj z nami 2

Heelemanowa, Daniela [zestajerka]; Gollnick, Martina [Ilustratorka] - Budyšin, 2016, 32 s. : il.
2

Ann.: Słuchaj, čitaj, powědaj!. => Słuchaj čitaj Šoł

Šołćic, Wórša - in: Serbska šula. Budyšin, 53, 2000, 6. - s. 135-137
3

Ref.: Słuchaj, cytaj, wulicuj!. => Słuchaj cytaj Šoł

Šołćic, Wórša - in: Serbska šula. Budyšin, 56, 2003, 1. - s. 16
4

Čitaj a pisaj

Kubašec, Marja - Berlin, 1952, 147 s.
5

Wěm, što dźěći rady čitaja

in: Płomjo. Budyšin, 29, 1980, 6. - s. 11
6

Čitaj a moluj!

Langerowa, Angela - Budyšin, 2000, 23 ł.: il.
7

Rec.: => Słuchaj cytaj WSz

W. Š. - in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 55, 2003, 2
8

«Cituje a njecituje mje basnik»

Łušćanski, J. - in: Nowa doba. Budyšin, 40, 1986, 39, Př
9

Jogo knigły rad cytaju a jogo teke rad słyše

Słokowa, Monika - in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 38, 1986, 38
10

Słuchaj, čitaj, powědaj!

Šołćic, Wórša [zest. a wobdźěł.]; Žureková, Maria [Il.]; Dicová-Bacmaňáková, Daša - Budyšin, 2000, 111 s. : il.