Портал славистики


Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)

Die "Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)" ist aus der dreiteiligen gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthalten ca. 10.220 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach K4686 lieferte 72 Treffer
1

VI Kansainvälinen lingvistikongressi

Kiparsky, Valentin - in: Virittäjä. Kotikielen seuran aikakauslehti. Helsinki. 1948. S. 362-364
2

Rez. Urošević, M.: Esteticka i književno-kritička shvatanja u srpskoj književnosti <1860-70>. - Beograd 1968

Burkhart, Dagmar - in: Südost-Forschungen. München. 30. S. 430-432
3

Poljska znanost o književnosti u kontekstu novije književnoteorijske diskusije

Kroll, Walter - in: Književna komunikacija. Antologija poljske znanosti o književnosti. (= Umjetnost riječi. Zagreb. 18.1974. Zagreb 1979.). S. 95- 122
4

A. L. Pogodin (k desjatiletiju so dnja ego končiny)

Solov'ev, A. V. - in: Kratkie soobsčenija Instituta slavjanovedenija AN SSSR. Moskva. 23. 1958. S. 57-59
5

O srpskoj književnosti baroknog doba

Kluge, Rolf-Dieter - in: Od klasicizma do baroka. Red. Milorad Pavić. Beograd [im Druck].
6

O grafici književnoga akcenta

Kravar, Miroslav - in: Jezik 1974,2. S. 39-51
7

Rez. Jugoslovenski književni leksikon. Novi Sad 1971

Scherber, Peter - in: Kritikon Litterarum. Frankfurt/Main. 2.1973. S. 202-204
8

KNJIŽEVNA KOMUNIKACIJA. Antologija poljske znanosti o književnosti. Red. W. Kroll. (= UR 18.1974. Izvanredan svezak.)

Zagreb 1979. S. 96-464
9

Nemački prevod Barčeve "Jugoslavenske književnosti". Metodološke primedbe o pojmu "Jugoslavenske književnosti"

Kluge, Rolf-Dieter - in: Naučno savetovanje u Opatij 1981. (im Druck).
10

Narodopisec in književni zgodovinar dr. France Kotnik

Zablatnik, Paul - in: Vera in Dom. Celovec [Klagenfurt]: Mohorjeva družba. Jahrgang IX, H. 9. Celovec: Mohorjeva družba 1957. S. 129-130