Портал славистики


Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)

Die "Materialien zu einer slavistischen Bibliographie 1945-1983 (MatSlavBib)" ist aus der dreiteiligen gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthalten ca. 10.220 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID799
AutorČyževśkyj, Dmytro
Titel

K otázce o původu slovanského písma. (Z rukopisu přeložil Jos. Vašica.)

ErschienenSlovanské Studie. Sbírka statí, věnovaných prelátu univ. prof. dr. Josefu Vajsovi k uctění jeho životního díla. Uspořádali Josef Kurz, Matyáš Murko, Josef Vašica. Praha: Vyšehrad 1948 (Podlahova Knihovna naučných spisů. Sv. 6.). S. 52-57
KlassifikationAllgemein - Slawisch
Paläographie
SoundexO0288; P1200; S8568; P1860; R7418; P1758; V0840
Dokumententypperiodisch
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link