Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Razvitie grammatiki i leksiki sovremennogo russkogo jazyka, Moskva lieferte 17 Treffer
1

O semantičeskix izmenenijax v sovremennom russkom jazyke

Šmelev, D.N. - in: Razvitie grammatiki i leksiki sovremennogo russkogo jazyka, Moskva (1964) 4-17
2

Processy vključenija v leksike i slovoobrazovanii

Janko-Trinickaja, N.A. - in: Razvitie grammatiki i leksiki sovremennogo russkogo jazyka, Moskva (1964) 18-35
3

Interfiksacija v sovremennom russkom slovoobrazovanii

Zemskaja, E.A. - in: Razvitie grammatiki i leksiki sovremennogo russkogo jazyka, Moskva (1964) 36-62
4

Imena suščestvitel'nye (naricatel'nye) kak proizvodjaščie osnovy sovremennogo slovoobrazovanija

Danilenko, V.P. - in: Razvitie grammatiki i leksiki sovremennogo russkogo jazyka, Moskva (1964) 63-76
5

Imena sobstvennye kak proizvodjaščie osnovy sovremennogo slovoobrazovanija

Danilenko, V.P. - in: Razvitie grammatiki i leksiki sovremennogo russkogo jazyka, Moskva (1964) 77-92
6

Processy razvitija morfologičeskix ėlementov, stojaščix na grani morfemy i slova

Voroncova, V.L. - in: Razvitie grammatiki i leksiki sovremennogo russkogo jazyka, Moskva (1964) 93-105
7

O rodovoj sootnositel'nosti nazvanij lic (Iz nabljudenij nad leksikoj sovetskoj ėpoxi)

Protčenko, I.F. - in: Razvitie grammatiki i leksiki sovremennogo russkogo jazyka, Moskva (1964) 106-137
8

O nekotoryx izmenenijax v sisteme affiksov i proizviodjaščix osnov kačestvennnyx narečij

Ermakova, O.P. - in: Razvitie grammatiki i leksiki sovremennogo russkogo jazyka, Moskva (1964) 138-147
9

Neizmenjaemye suščestvitel'nye, ix mesto v sisteme sklonenija i tendencii razvitija v sovremennom russkom literaturnom jazyke

Mučnik, I.P. - in: Razvitie grammatiki i leksiki sovremennogo russkogo jazyka, Moskva (1964) 148-180
10

O nulevoj forme roditel'nogo množestvennogo u suščestvitel'nyx mužskogo roda

Graudina, L.K. - in: Razvitie grammatiki i leksiki sovremennogo russkogo jazyka, Moskva (1964) 181-209