Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID805
AutorSedakova, O.
Titel

Obraz fonemy v "slove o el'" Velimira Xlebnikova

ErschienenRazvitie fonetiki sovremennogo russkogo jazyka. Fonologičeskie podsistemy, Moskva (1971), 273-277
SchlagwörterPhonetik
SoundexO0178; F3660; Q4885; E0542; V0567; X4851
Dokumententyparticle
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slovar' neologizmov velimira xlebnikova / Percova, N.
Zataennoe imja. Tajnopis' v "Slove o polku Igoreve" / Sumarukov, G.V.
Matričnye postroenija v stile "pletenija sloves" / Spivak, D.
O slove počta / Margarjan, B.A.
Besedy o russkom slove / Ljustrova, Z.N.
Ėvoljucija fonemy [ô] v russkix severo-zapadnyx govorax / Kolesov, V.V.
Russkij jazyk (grammatičeskoe učenie o slove) / Vinogradov, V.V.