Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID470
AutorJakobson, R.
Titel

Opyt fonologičeskogo podxoda k istoričeskim voprosam slavjanskoj akcentologii. Pozdnij period slavjanskoj jazykovoj praistorii

HerausgeberH. Kučera (ed.)
ErschienenAmerican Contributions to the Fifth International Congress of Slavists, The Hague (1963), 153-178
SchlagwörterPhonetik; Slawisch; Akzent; Geschichte; Entwicklung; Diachronie
SoundexF3654; P1248; I0827; V0178; S8568; A0486; P1826; P1720; S8568; J0840; P1782
Dokumententyparticle
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K voprosam periodizacii russkogo jazyka / Avanesov, R.I.
Opyt fonologičeskogo analiza sovremennogo francuzskogo vokalizma / Zaliznjak, A.A.
Raboty sovetskix issledovatelej po slavjanskoj istoričeskoj akcentologii na materiale drevnix pamjatnikov pis'mennosti / Bulatova, R.V.
K diskussii po voprosam strukturalizma / Trnka, B. et al.
Dva podxoda k semantičeskomu analizu kategorii čisla / Padučeva, E.V.
Osnovy slavjanskoj akcentologii. Slovar'. Neproizvodnye osnovy mužskogo roda. Vyp. 1 / Dybo, V.A.
Čeredovanija v sovremennom russkom literaturnom jazyke (Opyt fonologičeskogo analiza) / Belinskaja, T.A.