Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID386
AutorTokarski, J.
Titel

Fleksja polska, jej opis w świetle możliwości mechanizacji w urządzeniu przekładowym. IV. Koniugacja

ErschienenPoradnik Językowy, 1962, 4, 145-158
SchlagwörterPolnisch; Flexion; Verb; Flexion; Grammatik
SoundexF3548; P1584; S8250; M6858; M6468; U0788; P1784; K4648
Dokumententyparticle
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Fleksja polska / Tokarski, J.
Nowobułgarska Biblia i jej język / Solak, E.
Uwagi o inicjalnym rodzaju akcji (na materiale przekladowym rosyjsko-niemieckim) / Stanwitcka, J.
Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Bd. 1: Fonologia. Bd. 2: Fleksja imienna. Bd. 3: Fleksja werbalna / Stieber, Z.
O typologii języków Wilhelma von Humboldta i jej recepcji / Lehfeldt, W.
Zaburzenia jezyka a komunikacja w przypadkach afazji / Panasiuk, J.
Opis na slavjanskite răkopisi văv vatikanskata biblioteka / Džurova, A.