Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID385
AutorSchenker, A.M.
Titel

Kilka uwag o koniugacji w języku polskim

ErschienenBiuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 1966, 24, 225-229
SchlagwörterPolnisch; Flexion; Verb; Grammatik; Morphologie
SoundexK4540; K4648; J0840; P1584
Dokumententyparticle
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Konceptualizacja uczuć w języku polskim / Nowakowska-Kempna, I.
O losach czasowników dwuaspektowych w języku rosyjskim i polskim / Guiraud-Weber, M.
Próba ekonomicznego opisu morfologii czasowników w języku polskim / Gladney, F.Y.
Przegląd i charakterystyka części mowy w języku rosyjskim / Mirowicz, A.
Semantyczne pojęcie liczebnika i jego morfologija w języku rosyjskim / Bogusławski, A.
Kategorie znaczeniowe koniugacji bălgarkiej / Andrejčin, L.
O granicy sylaby w języku macedońskim (na podstawie umownych "języków" dziecięcych i mowy odwróconej) / Korubin, B.