Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vinogradov, V.V. lieferte 46 Treffer
1

Russkij jazyk

Vinogradov, V.V. - Moskva, 1972
2

Sovremennyj russkij jazyk. Tt. 1-2. (daraus: Grammatičeskoe učenie o slove.)

Vinogradov, V.V. - Moskva, 1938
3

Sovremennyj russkij jazyk: Morfologija. (Kurs lekcij)

Vinogradov, V.V. - Moskva, 1952
4

Trudy I.V. Stalina po voprosam jazykoznanija i novye puti razvitija sovetskoj nauki o jazyke v svjazi s itogami lingvističeskoj diskussii

Vinogradov, V.V. - in: Izv. AN SSSR, OLJA (1950) 35-60
5

Osnovnye problemy izučenija obrazovanija i razvitija drevnerusskogo literaturnogo jazyka

Vinogradov, V.V. - Moskva, 1958
6

Iz istorii izučenija russkogo sintaksisa. (Ot Lomonosova do Potebni i Fortunatova.)

Vinogradov, V.V. - Moskva, Izd. MGU, 1958
7

Potebnja

Vinogradov, V.V. - in: ders., Izbrannye trudy - Issledovanija po russkoj grammatike, Moskva (1975) 315-327
8

Problemy literaturnyx jazykov i zakonomernostej ix razvitija

Vinogradov, V.V. - Moskva, 1967
9

O kategorii modal'nosti i modal'nyx slovax v russkom jazyke

Vinogradov, V.V. - in: ders., Issledovanija po russkoj grammatike, Moskva (1975) 53-87
10

Grammatika russkogo jazyka, fonetika

Vinogradov, V.V. - Moskva, 1952