Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Toporov, V.N. lieferte 19 Treffer
1

Materialy dlja distribucii grafem v pis'mennoj forme russkogo jazyka

Toporov, V.N. - in: Strukturnaja tipologija jazykov, Moskva (1966) 65-143
2

O distributivnyx strukturax konca slova v sovremennom russkom jazyke

Toporov, V.N. - in: Fonetika, Fonologija, Grammatika, Moskva (1971) 152-162
3

I.A. Boduėn de Kurtenė i razvitie fonologii

Toporov, V.N. - in: I.A. Boduėn de Kurtenė (1845-1929), Moskva (1960) 28-36
4

"Baltica" Podmoskov'ja

Toporov, V.N. - in: Balto-Slavjanskij sbornik, Moskva (1972) 217-280
5

Lokativ v slavjanskix jazykax

Toporov, V.N. - Moskva, 1961
6

O vvedenii verojatnosti v jazykoznanie

Toporov, V.N. - in: Voprosy Jazykoznanija (1959) 28-35
7

O nekotoryx teoretičeskix osnovanijax ėtimologičeskogo analiza

Toporov, V.N. - in: Voprosy Jazykoznanija (1960) 44-59
8

K drevnebalkanskim svjazam v oblasti jazyka i mifologii

Toporov, V.N. - in: Balkanskij mifologičeskij sbornik, Moskva (1977) 40-58
9

Ob indoevropejskoj zagovornoj tradicii (izbrannye glavy)

Toporov, V.N. - in: Issledovanija v oblasti balto-slavjanskoj duchovnoj kul'tury, Moskva (1993) 3-103
10

Stranička iz istorii Novgoroda (k rannim russko-ital'janskim vstrečam)

Toporov, V.N. - in: Rusistika. Slavistika. Indoevropejstika: Sbornik k 60-letiju Andreja Anatol'eviča Zaliznjaka, Moskva (1995) 11-28