Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Brozović, D. lieferte 15 Treffer
1

Some remarks on distinctive features especially in standard Serbocroatian

Brozović, D. - in: To Honor Roman Jakobson, Vol. 1, Paris, The Hague (1967) 412-426
2

Riječnik jezika ili jezik riječnika? Varijacije na temu varijanata

Brozović, D. - Zagreb, 1969
3

Das Grundgesetz der makedonischen Prosodie

Brozović, D. - in: Wiener Slavistisches Jahrbuch (1975) 43-48
4

O strukturalnim i genetskim kriterijima u klasifikaciji hrvatskosrpskih dijalekata

Brozović, D. - in: Zbornik za filologiju i lingvistiku (1960) 68-88
5

Srpskohrvatski standardni jezik i Vuk Stefanović Karadžić

Brozović, D. - in: Anali Filološkog fakulteta (1965) 27-34
6

Standardni jezik

Brozović, D. - Zagreb, 1970
7

Sociolingvistička situacija i problemi jezične standardizacije u slavenskom svijetu XVIII stoljeća

Brozović, D. - in: Radovi Filozofskoga fakulteta u Zadaru (1972) 17-35
8

O hrvatskom književnom jeziku šesnaestoga stoljeća

Brozović, D. - in: Zbornik Zagrebačke slavističke škole (1973) 129-135
9

Uloga bosanskohercegovačkih franjevaca u formiranju jezika hrvatske književnosti i kulture

Brozović, D. - in: Zbornik Zagrebačke slavističke škole (1973) 129-135
10

O ulozi Ljudevita Gaja u završnoj etapi hrvatske jezične unifikacije

Brozović, D. - in: Radovi Instituta zu hrvatsku povijest (1973) 35-63