Портал славистики


[root][biblio]

Europäische Bibliographie zur Osteuropaforschung (EBSEES) - 1991-2007

Die "Europäische Bibliographie zur Osteuropaforschung (EBSEES)" weist Bücher, Zeitschriftenaufsätze, Rezensionen und Dissertationen zu Osteuropa (den früheren kommunistischen Ländern Osteuropas) nach, die in Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz im Zeitraum zwischen 1991 und 2007 publiziert wurden. Der Fachausschnitt "Literatur" und "Kultur" der Europäischen Bibliographie zur Osteuropaforschung EBSEES enthält ca. 18.000 bibliographische Angaben (von insg. 85.000). Weitere Informationen finden Sie hier.

ID69193
AutorBereś, Stanisław
Titel

W tym domu jest Polska. Z Marią Danilewicz-Zielińską rozmawia Stanisław Bereś

ErschienenKultura, 10, 2000, p. 73-117
Sprachepol
SchlagwörterPoland / Culture (General) / Nationalities, Minorities (Outside Eastern Europe) / Poles  [Browse all]
Poland / Culture (General) / Portugal  [Browse all]
Poland / Emigré Literature, Samizdat  [Browse all]
Diaspora Danilewicz Zielińska, Maria /
Danilewicz Zielińska, Maria
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Duchy przeszłości. Z Tomaszem Jastrunem rozmawia Stanisław Bereś / Bereś, Stanisław
Pani Maria [Danilewicz Zielińska] / Kossowska, Stefania
Polska jest granicą Wschodu. Rozmowa z Mieczysławem Pruszyńskim
„Polska jest Polską”. Powrót Stanisława Mackiewicza do kraju w czerwcu 1956 roku / Tarka, Krzysztof
Białoruś jest w rękach Pana Boga. (Rozmowa z profesorem Uładzimirem Konanem / Jackiewicz, Mieczysław
To jest przełom... (Rozmowa z Eugeniuszem Mironowiczem) / Berdychowska, Bogumiła
Stanisław Ignacy Witkiewicz w Szwecji / Uggla, Andrzej Nils