Портал славістики


[root][biblio]

Europäische Bibliographie zur Osteuropaforschung (EBSEES) - 1991-2007

Die "Europäische Bibliographie zur Osteuropaforschung (EBSEES)" weist Bücher, Zeitschriftenaufsätze, Rezensionen und Dissertationen zu Osteuropa (den früheren kommunistischen Ländern Osteuropas) nach, die in Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz im Zeitraum zwischen 1991 und 2007 publiziert wurden. Der Fachausschnitt "Literatur" und "Kultur" der Europäischen Bibliographie zur Osteuropaforschung EBSEES enthält ca. 18.000 bibliographische Angaben (von insg. 85.000). Weitere Informationen finden Sie hier.

ID102929
AutorVykypělová, Taťána
Titel

Osudy duálových forem ve starší české gramatografii

ErschienenWiener slavistisches Jahrbuch 51, 2005, pp. 207-240
SpracheCzech
ISBN3-7001-3724-9
SchlagwörterCzech Language / Historical Linguistics  [Browse all]
Old Czech Language / Grammar  [Browse all]
Mediumarticle
URLhw.oeaw.ac.at (homepage)
Bestandsiehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Mezigenerační komunikace (Starší vyprávejí mladším) / Müllerová, Olga
Kurikulum české školy
Ve jménu funkce a intervence / Starý, Zdeněk
České zákony: úplné znění
VE Day: reflections on the Russian convoys / Gunn, Dairmid
Jazyk české barokní bible Svatováclavské / Vintr, Josef
První české překlady Byronovy poezie / Mánek, Bohuslav