Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünfbändigen gedruckten Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien kann eingesehen werden.

?
Ihre Suche nach H5284 lieferte 4 Treffer
1

(Rez. zu) Filipec, J.: Česká synonyma z hlediska stylistyky a lexikologie. Praha 1961

Eichler, E. - in: Wissenschaftliche Zeitschrift d. K.-Marx-Univ. Leipzig (GSR) 13 (1964) S. 423-424
2

Vzťah socialističeskych a avantgardných literarných prúdov z porovnavacieho hľediska

Olschowsky, H. - in: Slovenská literatura 18 (1971) S. 543-547
3

Diskussionsbeitrag zu: Hajičová, E.; Panevová, J.; Sgall, P.: Větná struktura a aktuální členění ve slovanských jazycích v porovnání s angličtinou (z hlediska sémantiky a automatického porozumění textu) (Československá slavistika. Praha 1983. S. 139-149)

Jäger, G. - in: IX Meždunarodnyj s-ezd slavistov. Materialy diskussii. Jazykoznanie. Kiev 1986. S. 298
4

Diskussionsbeitrag zu: 1. Daneš, F.; Hlavsa, Z.: Některé souvztažnosti aktuálníhe členění a význemu věty (Slovo a slovesnost 44, 1983, S. 3-11); 2. Hajičová, E.; Panevová, J.; Sgall, P.: Větná struktura a aktuální členění v slovanských jazycich v porovnání s angličtinou (z hlediska semantiky a automatického porozumění textu) (Československá slavistika, Praha 1983, S. 139-149)

Koenitz, B. - in: IX Meždunarodnyj s-ezd slavistov. Materialy diskussii. Jazykoznanie. Kiev 1986. S. 299