Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünfbändigen gedruckten Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien kann eingesehen werden.

ID1946N381
AutorBielfeldt, H. H.
Titel

(Rez. zu) Polański, K.: Morfologia zapożyczeń niemieckich w języku połabskim. Wrocław (usw.) 1962

ErschienenInternational Journal of Slavic Linguistics and Poetics 10 (1966) S. 186-191
KlassifikationSprachen der slawischen Völker
Deutsch-slawische (Sprach-) und Lehnwortbeziehungen
SoundexP1568; M6735; Z8188; N6644; J0840; P1518; W7850
DokumententypRezension
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

(Rez. zu) Polański, K.: Składnia zdania zlożonego w języku górnołużyckim. Wrocław (usw.) 1967 / Waurick, I.
(Diskussionsbeitr. zu) Kaczmarek, L.: Próba chronologizacji zapożyczeń słowiańskich w języku niemieckim / Bielfeldt, H. H.
(Rez. zu) Polański, K.: Słownik etymologiczny języka Drzewian Połabskich, z. 2, 3. Wrocław (usw.) 1971, 1973 / Schuster-Šewc, H.
(Rez. zu) Lorentz, P.: Grammatyka pomorska. Wrocław (usw.) 1958-1962 / Hinze, P.
(Rez, zu) Słownik starozytności słowiańskich. Bd 1. Wrocław (usw.) 1962 / Eichler, E.
(Rez. zu) Steinhauser, W.: Slawisches im Wienerischen. Wien 1962 / Bielfeldt, H. H.
(Rez. zu) Miodek, J.: Rzecz o języku. Szkice o wspołczesnej polszczyźnie. Wrocław (usw.) 1983 / Marten, K.