Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünfbändigen gedruckten Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien kann eingesehen werden.

ID1946N357
AutorRomportl, M.
Titel

Zvuková podoba slov a jmen přejatych z němčiny do češtiny

ErschienenSlawisch-deutsche Wechselbeziehungen auf sprachlichem, literarischem und kulturellem Gebiet. Berlin 1968
KlassifikationSprachen der slawischen Völker
Deutsch-slawische (Sprach-) und Lehnwortbeziehungen
SoundexZ8400; P1210; P1724; N6686; C8826
Dokumententypperiodisch
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zvuková podoba slov a jmen přejatých z němčiny do češtiny / Romportl, M.
(Rez. zu) Výslovnost spisovné češtiny. Výslovnost slov přejatých. Výslovnostni slovnik. Praha 1978 / Eichler, E.
Wo změnje genusa při přijimanju substantiwow z němčiny do serbšćiny / Michałk, P.
K otázce předložek při srovnávacim popisu češtiny a němčiny / Jäger, G.
Poznámky o postavení německých přejatých slov v dnešní češtině / Bělič, J.
Poznámky o postavení německých přejatých slov v dnešní češtině / Bělič, J.
K otazce teorie prekladu a překladatelské praxe v době romantizmu. (Na základě materiálů z překladů slovenské lidové poezie do němčiny / Jähnichen, M.