Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünfbändigen gedruckten Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien kann eingesehen werden.

ID1946N128
AutorMašek, B.
Titel

(Rez. zu) Pranku Wollmanovi k sedmdesátinám. Sbornik praci. Praha 1958

ErschienenZeitschrift für Slawistik. Berlin 5 (1960) S. 607-616
KlassifikationAllgemeines
Slawistik (Allgemein)
SoundexP1764; W0556; S8262; S8176; P1780; P1700
DokumententypRezension
Bestandsiehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

(Rez. zu) Hausenblas, K.: Vývoj předmětového genitivu v češtine. Praha 1958 / Fischer, R.
(Rez. zu) Bibliografie prací z oboru porovnávacího studia slovanských jazyků. Praha 1973 / Müller, K.
(Rez. zu) Realita slova Máchova. Sborník pojednání. Praha 1967 / Jähnichen, M.
(Rez. zu) Magna Moravia. Sbornik k 1100 výroči příchodu byzantské mise na Moravu. Praha 1965 / Richter, L.
(Rez. zu) KSČ a literatura. Sborník referátů ze semináře k 50. Výročí KSČ, konaného 17. března 1971 v Praze. Studijní materiál. Praha 1971 / Zietlow, B.
(Rez. zu) Literární archív. Sborník Památníku národního písemnictví. Bd 1. Praha 1966 / Zeil. W.
(Rez. zu) 1. Literární archív. Sborník Památníku národního písemnictiví. Bd 2. Praha 1967. 2. Strahovská knihovna. Sborník Památníku národního písemnictiví. Bd 1. Praha 1966 / Zeil, W.