Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna lieferte 40 Treffer
1

Wspólnota kul

Hensel, Witold - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 539-545
2

Refleksy misji Cyryla i Metodego na Ukrainie w epoce romantyzmu

Kozak, Stefan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 151-160
3

Rola drukarstwa w kształtowaniu się i rozwoju humanizmu renesansowego na ziemiach słowiańskich

Buchwald-Pelcowa, Paulina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 27-39
4

Humanizm renesansowy w literaturze polskiej : początki i dalsze fazy rozwoju

Pelc, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 241-253
5

Stosunki humanistów południowosłowiańskich z Polską w XV-XVI w.

Rapacka, Joanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 281-289
6

Rola motta w rosyjskiej prozie realistycznej XIX w.

Barański, Zbigniew - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 15-26
7

Bułgarski model neoromantyczny na tle modernizmu europejskiego

Dąbek-Wirgowa, Teresa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 63-69
8

Stoss Michała Lermontowa : próba interpretacji

Galon-Kurkowa, Krystyna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 71-84
9

Awangarda literacka w krajach zachodniosłowiańskich

Janaszek-Ivaničková, Halina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 85-98
10

Filozofia człowieka w twórczości Dostojewskiego, Krležy i Malraux : (Wspomnienia z domu umarłych, Na krawędzi rozumu, Dola człowiecza)

Jazukiewicz-Osełkowska, Ludwika - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 99-114