Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo lieferte 33 Treffer
1

Cele i możliwości badań konfrontatywnych języków słowiańskich

Basaj, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 343-350
2

Kontynuanty nagłosowej grupy *KV-w wyrazie *KVĚTЪ w dzisiejszych dialektach słowiańskich : (na marginesie prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym)

Basara, Anna; Basara, Jan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 5-8
3

Diachroniczne i synchroniczne klasyfikacje nazwisk polskich

Borek, Henryk - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 447-455
4

Procesy dehomonimizacji w polszczyźnie ostatniego stulecia

Buttler, Danuta - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 9-15
5

Polskie elementy językowe w gwarze czeskiej wsi Kuców koło Bełchatowa

Dejna, Karol - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 221-231
6

Nomina agentis w słowiańskim słownictwie włókienniczym

Falińska, B. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 17-27
7

Imiona niesłowiańskie w cerkiewnosłowiańskim kalendarzu liturgicznym : (na przykładzie staroruskiego Ewangeliarza ławryszewskiego)

Friedelówna, Teresa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 477-485
8

Teoria pisma i jej znaczenie dla slawistyki

Furdal, Antoni - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 29-34
9

Łużycko-wielkopolska izomorfa nom.-acc.-voc. pl. dny

Gruchmanowa, Monika - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 35-39
10

Geografia lingwistyczna jako metoda badawcza

Handke, Kwiryna; Popowska-Taborska, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 41-47