Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach S8544 lieferte 55 Treffer
1

Iloczas czeski a słowacki

Orłoś, T. Z. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 253-259
2

Idee słowackiego romantycznego mesjanizmu

Goszczyńska, Joanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2008), 203–211
3

Slovacko-češskaja vzaimnosť i nevzaimnosť : (k metodologii izučenija slovacko-češskich otnošenij)

Zelenková, Anna - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 357–371
4

Die Komposition von Juliusz Slowackis Poem W Szwajcarii

Bischof, Judith - Schweizerische Beiträge zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau, August 1998 (1998), 21-42
5

Slovackije poslovicy i ich inoslavjanskije paralleli

Kotova, Marina Jur'jevna - Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta : naučno-teoretičeskij žurnal. Serija 2, Istorija, jazykoznanije, literaturovedenije 3 (1993) 16, 44-51
6

Atlas slovackich dialektov v Vengrii

Király, P. - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 9 (1963) 1/4, 45-54
7

Slovačka dijalektološka istraživanja u Srbiji

Tir, Mihal - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2008), 445–453
8

Idalia’s Role in the Semiotic Space of Slowacki’s Fantazy

Holk, André Georges Fréderic Van - Dutch Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Kraków, August 26 - September 3, 1998 : Literature (1999), 73-90
9

Nowe typy derywacji słowotwórczej w ujęciu słowacko-polskim

Mieczkowska, Halina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 143–150
10

Problem mesjanizmu w słowackiej literaturze romantycznej

Goszczyńska, Joanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 45-51