Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach L5274 lieferte 43 Treffer
1

Liturgiczny żywot Pisma Świętego

Naumow, Aleksander - Citazioni e reminiscenze bibliche nella letteratura slava ortodossa = Citaty i reminiscencii iz biblii v literatuře pravoslavnogo slavjanstva : tavola rotonda : XII Congresso internazionale degli slavisti, Cracovia - 31 Agosto 1998 (1998), 7-24
2

Biblejskaja poezija i liturgičeskaja poezija

Naumow, Aleksander E. - La poesia liturgica slava antica : XIII Congresso Internazionale degli Slavisti (Lubiana, 15–21 Agosto 2003) : blocco tematico No 14 : relazioni = Drevneslavjanskaja liturgičeskaja poezija : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov (Ljubljana, 15–21 avgust 2003) : tematičeskij blok No 14 : doklady (2003), 23–29
3

The Slavic Versions of the Liturgy of St. Peter

Robinson, David F. - American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists : Sofia, September 1988 : Linguistics (1988), 329-334
4

Awangarda literacka w krajach zachodniosłowiańskich

Janaszek-Ivaničková, Halina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 85-98
5

Polski kresowy dialekt literacki?

Urbańczyk, S. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 435-443
6

Die Akrostichis in der kirchenslavischen liturgischen Dichtung

Hannick, Ch. - Wiener slavistisches Jahrbuch : Beiträge österreichischer Slavisten zum VII. Internationalen Slavistenkongress Warschau 1973 (1973), 151-162
7

Zagadnienie liturgii mszalnej arcybiskupa Metodego

Moszyński, Leszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 151–160
8

Antynomie Gombrowicza a problemy interpretacji literackiej

Bartoszyński, Kazimierz - Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 69 (1978) 2, 57-67
9

Paralelne zjawiska w słowiańskich językach literackich XIX w.

Urbańczyk, St. - Język polski : organ Towarzystwa miłośników języka polskiego 53 (1973) 2/3, 197-208
10

Periodyzacja dziejów polskiego języka literackiego

Urbańczyk, S. - Z polskich studiów slawistycznych : prace na V międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1963. Seria 2, Językoznawstwo (1963), 223-235